DO REKLAMY SIECIÓWKI KAWOWEJ POTRZEBNE KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

Agencja Escadra MPS / EVERGREEN  MODELS poszukuje kobiet w wieku 30-55 lat oraz mężczyzn w wieku 30-60 lat do udziału w reklamowej sesji zdjęciowej dla znanej sieciówki kawowej.

Termin: 

Pierwszy etap to casting zdjęciowy, który potrwa do 09 sierpnia 2020. W etapie drugim wstępnie wyselekcjonowane na podstawie zdjęć osoby zostana zaproszone do Warszawy w dniach 17 lub 18 lub 19 sierpnia 2020.

Finalna sesja zdjęciowa odbędzie się  w Warszawie,  w dniu 25  sierpnia (wtorek).

Prosimy o zgłaszanie się wyłącznie osób, które są dyspozycyjne we wszystkie podane wyżej dni.

Wymagania:
Kobiety – wiek 30-55 lat. Eleganckie. Widać, że bardzo zadbane. Wiedzą, co się teraz nosi. Idą do pracy, mają stanowiska menadżerskie, kierownicze.

Mężczyźni – wiek 30-60 lat. Szykowni, w dobrze skrojonych garniturach. Kadra menadżerska.

Zakres wykorzystania wizerunku:
Billboardy, Internet.

Wysokość wynagrodzenia: 
800  PLN dzień zdjęciowy + 4 000 PLN za prawa do wizerunku na 6 miesięcy.

Osoby, które wezmą udział w finalnej sesji otrzymają zwrot kosztów podróży.

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które mają podpisane umowy na wyłączność z innymi agencjami.

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy, w uwagach wpisując “Kawa”.