Do reklamy TV znanego producenta sprzętu AGD szukamy kobiet i mężczyzn.

Do reklamy TV znanego producenta sprzętu AGD szukamy kobiety i mężczyzny w wieku 30, 40 lat.

Termin: 
Zdjęcia odbędą się w Warszawie w dniu 15 grudnia (czwartek). Pierwszy etap – wybranie grupy osób na podstawie zdjęć. Wybrane osoby zostaną zaproszone do nas w dniu 10 grudnia na spotkanie osobiste.

Wymagania:
Wiek 30, 40 lat. Ponieważ reklama będzie kręcona w studiu zaadaptowanym na kuchnię i kobieta z mężczyzna będą przygotowywać potrawę, dobrze aby umieli posługiwać się nożem. 🙂

Osoby powinny być spontaniczne i mieć sympatyczny wygląd.

Zakres wykorzystania wizerunku:
TV, Internet, prasa.

Wysokość wynagrodzenia: 
5,5 tys/osobę

Prosimy o niezgłaszanie się osób, które mają podpisane umowy na wyłączność z innymi agencjami.

Proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej w uwagach wpisując “Kuchnia”.