18 września 2019

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Witamy na stronie www.escadra-mps.com („Witryna”) obsługiwanej przez Escadra MPS („Escadra MPS”, „My” lub „NAS”). Niniejsza Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe („Dane osobowe”) oraz inne informacje są gromadzone i wykorzystywane przez nas podczas prowadzenia Witryny.

 

Jak działa strona internetowa?

Witryna oferuje anonimowym przeglądarkom („odwiedzającym”) możliwość dowiedzenia się o nas więcej. Odwiedzający, którzy zarejestrują się w Witrynie („Rejestrujący”), mogą złożyć do nas wniosek za pośrednictwem Witryny, aby spróbować zostać modelem reprezentowanym przez Escadra MPS („Aplikacja”). Korzystając z Witryny, potwierdzasz akceptację niniejszej Polityki prywatności oraz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, zarządzanie i przechowywanie Twoich danych osobowych przez Escadra MPS, jak opisano w niniejszym dokumencie. Escadra MPS zastrzega sobie prawo do zmiany, w dowolnym momencie, zasad postępowania z informacjami, które zbieramy za pośrednictwem Witryny.

Zaktualizujemy niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić wszelkie zmiany w naszych praktykach gromadzenia danych i obchodzenia się z nią, i wskażemy, że zmiany w niniejszej Polityce prywatności zostały wprowadzone poprzez umieszczenie nowej daty w polu „Ostatnia aktualizacja” na końcu niniejszej Polityki prywatności. Takie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na stronie internetowej.

 

Jakie dane osobowe gromadzi Escadra MPS i jak je wykorzystujemy?

Escadra MPS nie wymaga podawania nam żadnych danych osobowych w celu przeglądania witryny. Escadra MPS nie zbiera danych osobowych od osób fizycznych, z wyjątkiem przypadków, gdy są one specjalnie i świadomie podane. Na przykład, aby złożyć wniosek do Escadra MPS, Rejestrujący muszą przekazać nam pewne Dane Osobowe, w tym między innymi (i) imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail Rejestrującego, (ii) szczegółowy opis fizycznego Rejestrującego atrybuty oraz zdjęcia / filmy rejestrującego („Treść”). Wszystkie gromadzone dane osobowe są przeznaczone do określonego i zgodnego z prawem celu i są uważane za odpowiednie, odpowiednie i ograniczone do tego, co jest konieczne do tego celu.

O ile nie podasz danych osobowych Escadra MPS za pośrednictwem strony internetowej, nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych od ciebie. W przypadku, gdy prześlesz nam swoje dane osobowe, będziemy wykorzystywać takie dane osobowe do celów wewnętrznych, w celu kontaktowania się z tobą w sprawie wydarzeń i mediów związanych z działaniami Escadra MPS i możemy udostępniać takie dane osobowe stronom trzecim, które również mogą się z tobą skontaktować z nowościami i ofertami. Możesz zrezygnować z takiej komunikacji, jeśli Cię nie interesują. Możemy również udostępniać takie Dane Osobowe stronom trzecim, jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu zachowania zgodności z prawem (np. W ramach procesu prawnego lub ustawowego upoważnienia), w celu zastosowania lub egzekwowania naszych umów z klientami, w celu ochrony naszych praw lub własności, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że zagrożone jest bezpieczeństwo fizyczne osoby,

Należy pamiętać, że jeśli zostaniesz zaakceptowany jako model przez Escadra MPS, części Treści zawartych w Twojej Aplikacji mogą być przez nas publicznie widoczne w Witrynie. Nie przesyłaj żadnych treści do witryny, których nie jesteś upoważniony do publicznego udostępniania lub których nie chcesz, aby inni mogli je zobaczyć.

 

Jakie inne informacje zbiera Escadra MPS?

Możemy również zbierać anonimowe i zbiorcze informacje o twoich preferencjach w zakresie poruszania się po stronie za pomocą plików cookie, tagów akcji i innych metod. Pliki cookie to małe pliki tekstowe identyfikujące komputer. Możemy wykorzystywać pliki cookie, między innymi, do monitorowania korzystania z witryny, dostosowywania funkcji witryny, identyfikowania systemu operacyjnego i przeglądarki komputera oraz przeprowadzania transakcji. Tag akcji to mały, graficzny obraz na stronie internetowej, który ma na celu umożliwienie właścicielowi strony internetowej lub osobie trzeciej monitorowania, kto odwiedza stronę internetową, poprzez zebranie adresu IP komputera, na który wysyłany jest tag, adresu URL strona internetowa, z której pochodzi ten tag, oraz godzina, kiedy taka strona została wyświetlona. Tagi mogą być powiązane z informacjami o plikach cookie. Możemy również wykorzystywać takie anonimowe i zbiorcze informacje do celów promocyjnych.

Jeśli nie chcesz, abyśmy śledzili takie informacje o Tobie, możesz ustawić przeglądarkę, aby ostrzegała Cię przed akceptowaniem plików cookie i odrzucała pliki cookie, gdy przeglądarka powiadomi Cię o ich obecności. Możesz również dostosować ustawienia w przeglądarce, aby odrzucać wszystkie pliki cookie.

Możesz mieć pewność, że Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny są przechowywane w sposób zgodny z aktualnymi standardami branżowymi. Twoje dane osobowe są chronione na kilka sposobów. Twoje dane osobowe znajdują się na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp mają tylko Escadra MPS, pracownicy i kontrahenci mają dostęp za pomocą hasła. Szyfrujemy Twoje dane osobowe, a tym samym zapobiegamy przeglądaniu takich informacji przez osoby nieupoważnione, gdy są one przekazywane do nas. Niestety nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet lub jakąkolwiek sieć bezprzewodową będzie w 100% bezpieczna. W związku z tym, starając się chronić Twoje Dane osobowe, potwierdzasz, że: (a) istnieją ograniczenia bezpieczeństwa i prywatności w Internecie, które są poza naszą kontrolą; (b) bezpieczeństwo, integralność, a prywatność wszelkich informacji i danych wymienianych za pośrednictwem strony internetowej nie może być zagwarantowana; oraz (c) wszelkie takie informacje i dane mogą być przeglądane lub manipulowane w tranzycie przez osobę trzecią.

Chociaż podejmujemy uzasadnione starania w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych, nie możemy zagwarantować, że takie informacje nie zostaną utracone, ujawnione ani dostępne przez przypadkowe okoliczności lub nieuprawnione działania innych osób.

 

Jakie inne informacje udostępnia Escadra MPS?

Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy Twoich danych stronom trzecim bez Twojej zgody, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Polityce prywatności. Możemy udostępniać Twoje informacje, jak określono powyżej, firmom, które legalnie należą do tej samej grupy firm, w której Escadra MPS jest częścią lub które stają się częścią tej grupy („Podmioty stowarzyszone”). Możemy również udostępniać informacje o Tobie, jak określono powyżej, dostawcom, którzy pomagają nam świadczyć usługi dla Ciebie („Usługodawcy”). Nasi usługodawcy uzyskają dostęp do twoich informacji, jeśli jest to uzasadnione w celu świadczenia usługi na rozsądnych warunkach poufności. Możemy usuwać części danych, które mogą Cię zidentyfikować i udostępniać anonimowe dane innym stronom. Możemy również łączyć twoje informacje z innymi informacjami w taki sposób, aby nie były już z tobą powiązane i udostępniać te zagregowane informacje.

Możemy uzyskiwać dostęp, przechowywać i udostępniać Twoje informacje w odpowiedzi na żądanie prawne (takie jak nakaz przeszukania, nakaz sądowy lub wezwanie sądowe), jeśli mamy w dobrej wierze przekonanie, że prawo tego wymaga. Możemy również uzyskiwać dostęp do informacji, chronić je i udostępniać, gdy w dobrej wierze uważamy, że konieczne jest: wykrycie, zapobieganie oszustwom i innym nielegalnym działaniom oraz zapobieganie im; w celu ochrony siebie, ciebie i innych osób, w tym w ramach dochodzeń; i aby zapobiec śmierci lub bezpośredniemu uszkodzeniu ciała. Informacje, które otrzymujemy na Twój temat, mogą być dostępne,

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”)

Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej („UE”), Escadra MPS będzie przetwarzać twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to zgodne z prawem. To zawiera:

• Wyraziłeś na nas zgodę;
• Takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania Escadra MPS na podstawie umowy, której jesteś stroną;
• Przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Escadra MPS;
• Takie przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony twoich żywotnych interesów; lub
• Przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w naszych uzasadnionych interesach i nie jest nadrzędne przez twoje prawa.

Wszystkie przetwarzane dane osobowe są dokładne na podstawie tego, co nam przekazałeś i będą aktualizowane, gdy będziemy informowani o zmianach.

 

Twoje prawa wynikające z RODO

Użytkownikom zamieszkałym w niektórych krajach, w tym w UE, przysługują określone prawa dotyczące ich danych osobowych na mocy RODO. Obejmuje to prawo do:

• zażądać kopii swoich danych osobowych;
• zażądać sprostowania niedokładnych danych osobowych;
• żądać usunięcia i zniszczenia ich danych osobowych w określonych okolicznościach;
• zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych;
• wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w którym Escadra MPS opiera się na Twojej zgodzie na przetwarzanie twoich danych osobowych; oraz
• zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji elektronicznej.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, napisz do nas na adres administrator@escadra-mps.com. Możemy zachować pewne informacje wymagane przez prawo lub niezbędne do naszych uzasadnionych celów biznesowych

 

Czy Escadra MPS zawiera linki do innych stron internetowych?

Escadra MPS może zawierać linki do innych stron internetowych lub zasobów, które mogą Cię zainteresować. Ponieważ nie mamy kontroli nad niepowiązanymi stronami internetowymi, do których udostępniamy linki, zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych i innych informacji przez takie witryny podlegają zasadom i procedurom takich witryn, a nie niniejszej Polityce prywatności. Escadra MPS NIE ponosi odpowiedzialności za praktyki związane z prywatnością ani treści na tych stronach, w tym na stronach, które mogą wskazywać na szczególny związek lub „partnerstwo” z Escadra MPS. Escadra MPS nie ujawnia unikalnych identyfikatorów osobom odpowiedzialnym za połączone strony. Powiązane witryny mogą jednak gromadzić dane osobowe użytkownika, gdy użytkownik prowadzi do jego witryny. Aby zapewnić ochronę swojej prywatności, zawsze zapoznaj się z polityką prywatności odwiedzanych witryn.

 

Biuletyny

Escadra MPS może oferować biuletyny w celu udostępniania informacji o zawartości tej witryny zainteresowanym użytkownikom. Escadra MPS wykorzystuje dane kontaktowe z naszych subskrypcji biuletynów, aby wysyłać użytkownikom biuletyny. Czasami Escadra MPS może wysyłać klientom wiadomości e-mail z materiałami promocyjnymi od niektórych sponsorów, reklamodawców lub partnerów biznesowych Escadra MPS. Użytkownicy mogą anulować swoje bezpłatne subskrypcje biuletynu e-mail i inne komunikaty, postępując zgodnie z prostymi instrukcjami na dole każdego biuletynu lub e-maila lub kontaktując się z tą witryną.

 

Jakie są nasze zasady dotyczące dzieci?

Rejestrujący muszą mieć ukończone osiemnaście (18) lat, aby móc samodzielnie złożyć do nas wniosek. Rejestrujący mogą mieć mniej niż osiemnaście (18) lat, jeśli ich rodzic / opiekun prawny zarejestruje się w ich imieniu; Rejestrujący nie mogą jednak w żadnym wypadku mieć mniej niż trzynaście (13) lat. Escadra MPS nie zbiera świadomie danych osobowych od osób poniżej trzynastego (13) roku życia i żadna część naszej witryny nie jest zaprojektowana w celu przyciągnięcia osób poniżej trzynastego (13) roku życia. Nie komunikuj się z nami ani nie kontaktuj się z nami, jeśli masz mniej niż trzynaście lat (13).

 

Czy dysponujemy mechanizmem odpowiadającym na zapytania lub skargi dotyczące przetwarzania gromadzonych informacji?

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszych praktyk gromadzenia lub obsługi informacji, skontaktuj się z nami pod adresem administrator@escadra-mps.com.

Możesz skontaktować się z Escadra MPS, aby zapytać, czy przechowujemy Twoje dane osobowe. Jeśli zebraliśmy Dane osobowe na Twój temat, zapewnimy Ci czytelną kopię takich danych osobowych bez żadnych opłat. Błędy faktyczne w danych osobowych, w tym informacje nieaktualne, można poprawić, wysyłając do nas żądanie, które w wiarygodny sposób pokazuje nasz błąd.

Możesz zażądać powiadomienia o ujawnieniu informacji, które wskaże osoby trzecie, którym Escadra MPS udostępniła informacje, które od ciebie zbieramy. Możesz poprosić o powiadomienie o ujawnieniu informacji, pisząc do nas na adres administrator@escadra-mps.com. Możesz również wysłać nam swoją prośbę o powiadomienie o ujawnieniu informacji poprzez e-mail na adres administrator@escadra-mps.com. Odpowiemy na Twoje żądanie powiadomienia o ujawnieniu informacji w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania.

Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości. Aby usunąć wszelkie dane osobowe z naszej bazy danych lub nie otrzymywać w przyszłości wiadomości e-mail od Escadra MPS, wyślij wiadomość e-mail na adres administrator@escadra-mps.com ze słowem „USUŃ” w temacie. Ponadto, jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były udostępniane stronom trzecim w sposób omówiony powyżej, powiadom Escadra MPS e-mailem na adres administrator@escadra-mps.com. Możesz wyrazić chęć rezygnacji z jednego lub obu z nich, pisząc do Escadra MPS na adres administrator@escadra-mps.com.

Escadra MPS może z czasem zmieniać niniejszą Politykę prywatności w miarę dodawania nowych funkcji do Witryny lub w miarę ewolucji prawa i standardów internetowych. Będziemy publikować te zmiany w widocznym miejscu, ale zalecamy przeczytanie niniejszej Polityki prywatności przy każdej wizycie na stronie. Zmiany nie będą obowiązywać z mocą wsteczną do Danych osobowych zebranych przed zmianami w Polityce prywatności, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Escadra MPS szanuje Twoją prywatność i podejmuje uzasadnione środki ostrożności w celu zachowania poufności informacji dostarczonych przez Ciebie w związku z korzystaniem z Witryny.